Газови уредби, газов инжекцион и ремонт на автомобили

 

Монтаж и поддръжка на газови и метанови инжекционни системи  за автомобили (АГУ), конвенционални газови уредби, диагностика и настройка, ремонт и обслужване на всички марки газови  системи.

Авторемонтни услуги на всички марки и модели автомобили, предлагане на необходимите резервни части.

 

Адрес: ул. “Антим I-ви” 2, София

0886 839 880 ; 0877 839 880

 

Нашият екип се състои от професионалисти, с дълъг опит в авторемонтните услуги и монтажа на газови уредби, с професионален опит в различни фирмени сервизи.

Специалистите ни са обучени директно от производителите на газови инжекциони като Lovato , Romano, Tamona, BSM и др.

Ръководителят на сервиза - инж. Владимир Вукадинов, дипломиран инженер в ТУ София - специалност Транспортна техника, е с повече от 15 години опит в областта на автомобилната техника и диагностика на механични проблеми и проблеми с електрониката и тяхното отстраняване. Първоначално е работил, като приемчик в големи фирмени сервизи, след което повече от 9 години специализира в монтажа, поддръжката и ремонта на автомобилни газови инсталации - газови инжекциони и конвенционални газови уредби. Той лично диагностицира, прави настройки на  автомобилите, следи за качеството на извършените ремонти и монтажи.

Какво трябва да се направи след монтаж на АГУ?

 

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН

 

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН

 

1 - Външно зарядно устройство;  2 - Резервоар/Бутилка;  3 - Мултиклапан;  4 - Превключвател газ/бензин; 5 - Филтър; 6 - Редуктор/Изпарител;  7 - Филтър;  8 - Газов инжектор;   9 - Газов компютър